Mon - Fri 7.00 - 22.00 Contact: (+48) 507 450 469Sales representative:669 531 240 kontakt@agro-klon.pl

Informacja dla Klientów AGRO-KLON.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) informujemy, że realizacja umowy, którą z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: AGRO KLON, Policzko 11, 97-570 Przedbórz.

Kontakt e-mail w sprawach związanych z przetwarzaniem danych: rodo@agro-klon.pl

Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. Dane nie będą ujawniane żadnym podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem współpracowników Kancelarii, a także podmiotów przetwarzającym, na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, w tym w szczególności informatykom, księgowym, firmie archiwizującej.

Agro-Klon gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza, prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Każda osoba, której dane przetwarza i wykorzystuje, może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

produkcja

Siedziba firmy Agro Klon

Produkcja maszyn i siedziba firmy zlokalizowana jest w miejscowości Policzko 11, 97-570 Przedbórz
+ 48 507 450 469

www.agro-klon.pl

agroklon@onet.pl

dystrybucja

Sieć Partnerska
jesteśmy w sieci

Social media

Śledź naszą aktywność i obserwuj rozwój maszyn i podzespołów.